معانی و تعاریف لغت Straight from the shoulder به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Straight from the shoulder” is an idiomatic expression that means to speak honestly and directly. Here are some common collocations for “straight from the shoulder”:

1. Speak/Talk “straight from the shoulder”: This means to speak honestly and directly without any hesitation or beating around the bush. Example: “I appreciate it when people speak straight from the shoulder with me.”

2. Give “straight from the shoulder” advice: This means to give honest and direct advice without sugarcoating or holding back. Example: “My coach always gives me straight from the shoulder advice on how to improve my game.”

3. Be “straight from the shoulder” with someone: This means to be honest and direct with someone, even if it might be uncomfortable or difficult. Example: “I had to be straight from the shoulder with my friend and tell her that her behavior was unacceptable.”

4. Receive “straight from the shoulder” feedback: This means to receive honest and direct feedback, even if it might be critical or negative. Example: “I asked my boss for straight from the shoulder feedback on my performance so I can improve.”

Overall, “straight from the shoulder” is a useful expression to describe honest and direct communication, and it can be used in a variety of contexts.

/Straight from the shoulder : /Alternative text

معنی Straight from the shoulder :

متن جایگزین

 : Definition of Straight from the shoulder

Alternative text

تعریف Straight from the shoulder :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Straight from the shoulder

Alternative text

نقش ها و کاربردها Straight from the shoulder :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Straight from the shoulder :

Alternative text

متضاد Antonyms for Straight from the shoulder :

Alternative text

First Known Use of Straight from the shoulder : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Straight from the shoulder : متن جایگزین

 : History and Etymology for Straight from the shoulder

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Straight from the shoulder :

متن جایگزین

 : Examples of Straight from the shoulder in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Straight from the shoulder در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه straight from the shoulder به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *