معانی و تعاریف لغت Stupor به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Stupor is a state of near-unconsciousness or insensibility, often caused by alcohol or drugs. Here are some common collocations for stupor:

1. Drunken stupor: This refers to a state of extreme drunkenness, where a person is barely conscious and unable to function normally.

2. Drug-induced stupor: This refers to a state of insensibility caused by the use of drugs, such as opioids or sedatives.

3. Mental stupor: This refers to a state of mental confusion or disorientation, often caused by illness or injury.

4. Complete stupor: This refers to a state of complete unconsciousness, where a person is unresponsive to external stimuli.

5. Persistent stupor: This refers to a state of prolonged insensibility, often caused by a serious medical condition or injury.

6. Catatonic stupor: This refers to a state of immobility and unresponsiveness, often associated with certain mental health disorders.

7. Alcoholic stupor: This refers to a state of near-unconsciousness caused by excessive alcohol consumption.

8. Comatose stupor: This refers to a state of deep unconsciousness, often caused by a severe injury or illness.

Overall, stupor is a serious medical condition that requires immediate attention and treatment. If you or someone you know is experiencing symptoms of stupor, it is important to seek medical help right away.

/Stupor : /Alternative text

معنی Stupor :

متن جایگزین

 : Definition of Stupor

Alternative text

تعریف Stupor :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Stupor

Alternative text

نقش ها و کاربردها Stupor :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Stupor :

Alternative text

متضاد Antonyms for Stupor :

Alternative text

First Known Use of Stupor : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Stupor : متن جایگزین

 : History and Etymology for Stupor

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Stupor :

متن جایگزین

 : Examples of Stupor in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Stupor در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه stupor به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *