معانی و تعاریف لغت Substantiate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the verb “substantiate,” which means to provide evidence or proof to support a claim or argument. Here are a few examples:

1. Substantiate a claim: This collocation is perhaps the most common use of “substantiate.” When you substantiate a claim, you provide evidence or proof to support it. For example, a scientist might conduct experiments to substantiate a hypothesis.

2. Substantiate an allegation: When someone makes an accusation or allegation, they may need to provide evidence to back it up. In this case, you might use “substantiate” to describe the process of providing evidence to support the allegation.

3. Substantiate a theory: Like substantiating a claim, substantiating a theory involves providing evidence to support it. This might involve conducting experiments, analyzing data, or conducting research to gather evidence that supports the theory.

4. Substantiate an argument: When you make an argument, you are trying to persuade someone to agree with your point of view. To substantiate your argument, you might provide evidence, statistics, or other data to support your position.

Overall, “substantiate” is often used in academic or professional contexts where evidence-based claims are important. By using this verb, you are emphasizing the importance of providing evidence to support your claims or arguments.

/Substantiate : /Alternative text

معنی Substantiate :

متن جایگزین

 : Definition of Substantiate

Alternative text

تعریف Substantiate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Substantiate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Substantiate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Substantiate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Substantiate :

Alternative text

First Known Use of Substantiate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Substantiate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Substantiate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Substantiate :

متن جایگزین

 : Examples of Substantiate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Substantiate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه substantiate به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *