معانی و تعاریف لغت Superfluous به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Superfluous is an adjective that describes something that is unnecessary, excessive, or redundant. Here are some common collocations for superfluous:

1. Superfluous information: This refers to information that is not necessary or relevant to the topic at hand. For example, “The report contained a lot of superfluous information that made it difficult to understand the main points.”

2. Superfluous words: This refers to words that are not needed to convey the intended meaning. For example, “The author’s writing style was verbose, with many superfluous words that detracted from the clarity of the message.”

3. Superfluous expenses: This refers to expenses that are not essential or necessary. For example, “The company had to cut back on superfluous expenses in order to stay within budget.”

4. Superfluous decorations: This refers to decorations that are excessive or unnecessary. For example, “The wedding reception was beautiful, but some of the decorations seemed superfluous and over-the-top.”

5. Superfluous effort: This refers to effort that is not needed or useful. For example, “The team put in a lot of superfluous effort on a project that ultimately didn’t require it.”

/Superfluous : /Alternative text

معنی Superfluous :

متن جایگزین

 : Definition of Superfluous

Alternative text

تعریف Superfluous :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Superfluous

Alternative text

نقش ها و کاربردها Superfluous :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Superfluous :

Alternative text

متضاد Antonyms for Superfluous :

Alternative text

First Known Use of Superfluous : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Superfluous : متن جایگزین

 : History and Etymology for Superfluous

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Superfluous :

متن جایگزین

 : Examples of Superfluous in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Superfluous در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه superfluous به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *