معانی و تعاریف لغت Tantalize به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Tantalize is a verb that means to torment or tease someone with the promise of something that is unattainable or out of reach. Here are some common collocations for tantalize:

1. Tantalize the taste buds: This collocation is often used to describe delicious food or drinks that make you crave more. For example, “The aroma of freshly baked bread tantalized my taste buds.”

2. Tantalize with possibilities: This collocation is often used to describe situations where there are many exciting options to choose from. For example, “The job offer tantalized me with the possibility of traveling the world.”

3. Tantalize the imagination: This collocation is often used to describe situations where something is so intriguing that it captures your imagination. For example, “The mystery novel tantalized my imagination with its unexpected plot twists.”

4. Tantalize with glimpses: This collocation is often used to describe situations where you catch a brief glimpse of something that you want more of. For example, “The fashion show tantalized the audience with glimpses of the latest trends.”

5. Tantalize the senses: This collocation is often used to describe situations where something is so stimulating that it engages all of your senses. For example, “The concert tantalized the senses with its vibrant music and colorful lights.”

Overall, the collocations for tantalize often involve situations where something is tempting or alluring, but just out of reach.

/Tantalize : /Alternative text

معنی Tantalize :

متن جایگزین

 : Definition of Tantalize

Alternative text

تعریف Tantalize :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Tantalize

Alternative text

نقش ها و کاربردها Tantalize :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Tantalize :

Alternative text

متضاد Antonyms for Tantalize :

Alternative text

First Known Use of Tantalize : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Tantalize : متن جایگزین

 : History and Etymology for Tantalize

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Tantalize :

متن جایگزین

 : Examples of Tantalize in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Tantalize در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه tantalize به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *