معانی و تعاریف لغت To brave the elements به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To brave the elements” is a common collocation that means to face and endure harsh weather conditions. Here are some other collocations that are related to this phrase:

1. Weather the storm: This collocation means to endure a difficult or challenging situation, often used in a figurative sense. Example: “Despite the setbacks, the team managed to weather the storm and come out stronger.”

2. Battle the elements: This collocation is similar to “brave the elements” and means to face and overcome difficult weather conditions. Example: “The hikers battled the elements as they climbed the mountain in the pouring rain.”

3. Face the elements: This collocation means to confront and deal with harsh weather conditions. Example: “The fishermen had to face the elements as they sailed through the stormy sea.”

4. Stand up to the elements: This collocation means to resist and endure harsh weather conditions. Example: “The tent stood up to the elements during the storm and kept us dry.”

5. Conquer the elements: This collocation means to overcome and triumph over difficult weather conditions. Example: “The skiers conquered the elements and completed the race despite the blizzard.”

/To brave the elements : /Alternative text

معنی To brave the elements :

متن جایگزین

 : Definition of To brave the elements

Alternative text

تعریف To brave the elements :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To brave the elements

Alternative text

نقش ها و کاربردها To brave the elements :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To brave the elements :

Alternative text

متضاد Antonyms for To brave the elements :

Alternative text

First Known Use of To brave the elements : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To brave the elements : متن جایگزین

 : History and Etymology for To brave the elements

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To brave the elements :

متن جایگزین

 : Examples of To brave the elements in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To brave the elements در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to brave the elements به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *