معانی و تعاریف لغت To burn the midnight oil به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To burn the midnight oil” is an idiomatic expression that means to work late into the night or to stay up late studying or working on a project. Here are some common collocations for this phrase:

1. Burn the midnight oil alone: This collocation implies that someone is working late into the night without any company or assistance.

Example: She burned the midnight oil alone to finish the project before the deadline.

2. Burn the midnight oil studying: This collocation implies that someone is staying up late to study for an exam or to complete a school assignment.

Example: He burned the midnight oil studying for his final exams.

3. Burn the midnight oil writing: This collocation implies that someone is staying up late to write a report, a book, or any other written work.

Example: The author burned the midnight oil writing the final chapter of her book.

4. Burn the midnight oil working: This collocation implies that someone is staying up late to complete a work-related task or project.

Example: The team burned the midnight oil working on the proposal for the new client.

Overall, “to burn the midnight oil” is a versatile phrase that can be used in a variety of contexts to describe working or studying late into the night.

/To burn the midnight oil : /Alternative text

معنی To burn the midnight oil :

متن جایگزین

 : Definition of To burn the midnight oil

Alternative text

تعریف To burn the midnight oil :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To burn the midnight oil

Alternative text

نقش ها و کاربردها To burn the midnight oil :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To burn the midnight oil :

Alternative text

متضاد Antonyms for To burn the midnight oil :

Alternative text

First Known Use of To burn the midnight oil : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To burn the midnight oil : متن جایگزین

 : History and Etymology for To burn the midnight oil

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To burn the midnight oil :

متن جایگزین

 : Examples of To burn the midnight oil in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To burn the midnight oil در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to burn the midnight oil به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *