معانی و تعاریف لغت To carry coals to Newcastle به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The phrase “to carry coals to Newcastle” is an idiom that means to do something that is unnecessary or redundant, or to bring something to a place where it is already abundant. Here are some collocations related to this idiom:

1. “Preaching to the choir” – This means to try to convince someone of something they already believe in.
Example: “Telling a group of environmentalists to recycle is like carrying coals to Newcastle.”

2. “Selling ice to Eskimos” – This means to try to sell something to someone who already has plenty of it.
Example: “Trying to sell winter jackets in Alaska is like carrying coals to Newcastle.”

3. “Bringing sand to the beach” – This means to bring something to a place where it is already abundant.
Example: “Bringing your own food to a potluck dinner is like carrying coals to Newcastle.”

4. “Teaching grandma to suck eggs” – This means to try to teach someone something they already know.
Example: “Explaining how to use a smartphone to a teenager is like carrying coals to Newcastle.”

/To carry coals to Newcastle : /Alternative text

معنی To carry coals to Newcastle :

متن جایگزین

 : Definition of To carry coals to Newcastle

Alternative text

تعریف To carry coals to Newcastle :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To carry coals to Newcastle

Alternative text

نقش ها و کاربردها To carry coals to Newcastle :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To carry coals to Newcastle :

Alternative text

متضاد Antonyms for To carry coals to Newcastle :

Alternative text

First Known Use of To carry coals to Newcastle : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To carry coals to Newcastle : متن جایگزین

 : History and Etymology for To carry coals to Newcastle

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To carry coals to Newcastle :

متن جایگزین

 : Examples of To carry coals to Newcastle in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To carry coals to Newcastle در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to carry coals to Newcastle به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته فوق العاده ب کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *