معانی و تعاریف لغت To cross the Rubicon به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To cross the Rubicon” is an idiomatic expression that means to take a decisive and irrevocable step, often with significant consequences. Here are some common collocations for this phrase:

1. To cross the Rubicon of no return
2. To cross the Rubicon of no turning back
3. To cross the Rubicon of irreversible action
4. To cross the Rubicon of irreversible decision
5. To cross the Rubicon of significant change
6. To cross the Rubicon of major transformation
7. To cross the Rubicon of bold move
8. To cross the Rubicon of critical point
9. To cross the Rubicon of point of no return
10. To cross the Rubicon of momentous decision

These collocations can be used in various contexts, such as in business, politics, personal relationships, and other situations where a significant decision or action is taken that cannot be undone.

/To cross the Rubicon : /Alternative text

معنی To cross the Rubicon :

متن جایگزین

 : Definition of To cross the Rubicon

Alternative text

تعریف To cross the Rubicon :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To cross the Rubicon

Alternative text

نقش ها و کاربردها To cross the Rubicon :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To cross the Rubicon :

Alternative text

متضاد Antonyms for To cross the Rubicon :

Alternative text

First Known Use of To cross the Rubicon : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To cross the Rubicon : متن جایگزین

 : History and Etymology for To cross the Rubicon

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To cross the Rubicon :

متن جایگزین

 : Examples of To cross the Rubicon in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To cross the Rubicon در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to cross the Rubicon به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *