معانی و تعاریف لغت To get up on the wrong side of the bed به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To get up on the wrong side of the bed” is an idiomatic expression that means to wake up feeling irritable, grumpy, or in a bad mood. Here are some common collocations that can be used with this expression:

1. “I think I got up on the wrong side of the bed this morning.”
2. “She’s been in a bad mood all day. I think she got up on the wrong side of the bed.”
3. “I hate it when I get up on the wrong side of the bed. It sets the tone for the whole day.”
4. “He’s not usually like this. He must have gotten up on the wrong side of the bed.”
5. “I’m sorry if I seem grumpy. I think I got up on the wrong side of the bed today.”

These collocations can be used in various contexts to describe someone’s mood or behavior when they are feeling irritable or grumpy.

/To get up on the wrong side of the bed : /Alternative text

معنی To get up on the wrong side of the bed :

متن جایگزین

 : Definition of To get up on the wrong side of the bed

Alternative text

تعریف To get up on the wrong side of the bed :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To get up on the wrong side of the bed

Alternative text

نقش ها و کاربردها To get up on the wrong side of the bed :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To get up on the wrong side of the bed :

Alternative text

متضاد Antonyms for To get up on the wrong side of the bed :

Alternative text

First Known Use of To get up on the wrong side of the bed : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To get up on the wrong side of the bed : متن جایگزین

 : History and Etymology for To get up on the wrong side of the bed

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To get up on the wrong side of the bed :

متن جایگزین

 : Examples of To get up on the wrong side of the bed in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To get up on the wrong side of the bed در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to get up on the wrong side of the bed به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *