معانی و تعاریف لغت To kill the goose that laid the golden egg به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The phrase “to kill the goose that laid the golden egg” is an idiom that means to destroy something that is valuable or profitable by being greedy or short-sighted. Here are some collocations that can be used with this idiom:

1. Greed: The company’s management was accused of killing the goose that laid the golden egg by focusing too much on short-term profits and ignoring long-term sustainability.

2. Mismanagement: The government’s mismanagement of the economy has led to a situation where it is in danger of killing the goose that laid the golden egg.

3. Overuse: The overuse of natural resources could lead to killing the goose that laid the golden egg, as it could result in irreversible damage to the environment.

4. Neglect: The neglect of employee welfare could lead to killing the goose that laid the golden egg, as it could result in high turnover rates and decreased productivity.

5. Short-sightedness: The decision to cut funding for research and development could lead to killing the goose that laid the golden egg, as it could result in a lack of innovation and competitiveness in the long run.

/To kill the goose that laid the golden egg : /Alternative text

معنی To kill the goose that laid the golden egg :

متن جایگزین

 : Definition of To kill the goose that laid the golden egg

Alternative text

تعریف To kill the goose that laid the golden egg :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To kill the goose that laid the golden egg

Alternative text

نقش ها و کاربردها To kill the goose that laid the golden egg :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To kill the goose that laid the golden egg :

Alternative text

متضاد Antonyms for To kill the goose that laid the golden egg :

Alternative text

First Known Use of To kill the goose that laid the golden egg : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To kill the goose that laid the golden egg : متن جایگزین

 : History and Etymology for To kill the goose that laid the golden egg

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To kill the goose that laid the golden egg :

متن جایگزین

 : Examples of To kill the goose that laid the golden egg in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To kill the goose that laid the golden egg در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to kill the goose that laid the golden egg به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته فوق العاده ب کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *