معانی و تعاریف لغت To lay one’s cards on the table به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To lay one’s cards on the table” is an idiomatic expression that means to be honest and transparent about one’s intentions or feelings. Here are some common collocations for this phrase:

1. “I’m going to lay my cards on the table and tell you exactly how I feel.”
2. “Before we start negotiating, let’s lay our cards on the table and be upfront about what we want.”
3. “It’s time to lay your cards on the table and be honest with yourself about what you really want.”
4. “I appreciate you laying your cards on the table and being transparent with me.”
5. “Let’s lay our cards on the table and figure out a solution that works for everyone involved.”

/To lay one’s cards on the table : /Alternative text

معنی To lay one’s cards on the table :

متن جایگزین

 : Definition of To lay one’s cards on the table

Alternative text

تعریف To lay one’s cards on the table :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To lay one’s cards on the table

Alternative text

نقش ها و کاربردها To lay one’s cards on the table :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To lay one’s cards on the table :

Alternative text

متضاد Antonyms for To lay one’s cards on the table :

Alternative text

First Known Use of To lay one’s cards on the table : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To lay one’s cards on the table : متن جایگزین

 : History and Etymology for To lay one’s cards on the table

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To lay one’s cards on the table :

متن جایگزین

 : Examples of To lay one’s cards on the table in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To lay one’s cards on the table در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to lay one’s cards on the table به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *