معانی و تعاریف لغت To maintain the status quo به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the phrase “to maintain the status quo”:

1. “To preserve/maintain the status quo”: This collocation is often used to describe a situation where someone wants to keep things the way they are and prevent any changes from happening.

Example: “The CEO of the company wants to preserve the status quo and avoid any major changes to the company’s operations.”

2. “To uphold the status quo”: This collocation is similar to “to preserve/maintain the status quo” and is often used in legal or political contexts.

Example: “The Supreme Court’s decision to uphold the status quo on gun control laws was met with mixed reactions from the public.”

3. “To resist/change the status quo”: This collocation is used to describe a situation where someone wants to challenge the current state of affairs and bring about change.

Example: “The activists are determined to resist the status quo and push for more equitable policies.”

4. “To challenge/disrupt the status quo”: This collocation is similar to “to resist/change the status quo” and is often used in business or technology contexts.

Example: “The startup’s innovative approach is challenging the status quo in the industry and disrupting traditional business models.”

5. “To maintain the existing order”: This collocation is often used to describe a situation where someone wants to keep things the way they are and prevent any disruptions to the current system.

Example: “The government’s priority is to maintain the existing order and ensure stability in the country.”

/To maintain the status quo : /Alternative text

معنی To maintain the status quo :

متن جایگزین

 : Definition of To maintain the status quo

Alternative text

تعریف To maintain the status quo :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To maintain the status quo

Alternative text

نقش ها و کاربردها To maintain the status quo :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To maintain the status quo :

Alternative text

متضاد Antonyms for To maintain the status quo :

Alternative text

First Known Use of To maintain the status quo : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To maintain the status quo : متن جایگزین

 : History and Etymology for To maintain the status quo

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To maintain the status quo :

متن جایگزین

 : Examples of To maintain the status quo in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To maintain the status quo در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to maintain the status quo به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *