معانی و تعاریف لغت To make the best of a bad bargain به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To make the best of a bad bargain” is an idiomatic expression that means to try to make the most of a difficult or unfavorable situation. Here are some common collocations that can be used with this expression:

1. “Try to”: This is a common collocation that is often used with “to make the best of a bad bargain.” For example, “I know the job isn’t ideal, but you should try to make the best of a bad bargain.”

2. “Deal with”: This collocation is often used to describe the process of coping with a difficult situation. For example, “We didn’t get the funding we wanted, but we’ll have to deal with it and make the best of a bad bargain.”

3. “Accept”: This collocation is often used to describe the process of coming to terms with a difficult situation. For example, “I didn’t want to take the job, but I had to accept it and make the best of a bad bargain.”

4. “Turn into”: This collocation is often used to describe the process of transforming a difficult situation into something positive. For example, “We didn’t have the resources we needed, but we were able to turn it into an opportunity and make the best of a bad bargain.”

5. “Maximize”: This collocation is often used to describe the process of getting the most out of a difficult situation. For example, “We didn’t have a lot of time, but we were able to maximize our efforts and make the best of a bad bargain.”

/To make the best of a bad bargain : /Alternative text

معنی To make the best of a bad bargain :

متن جایگزین

 : Definition of To make the best of a bad bargain

Alternative text

تعریف To make the best of a bad bargain :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To make the best of a bad bargain

Alternative text

نقش ها و کاربردها To make the best of a bad bargain :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To make the best of a bad bargain :

Alternative text

متضاد Antonyms for To make the best of a bad bargain :

Alternative text

First Known Use of To make the best of a bad bargain : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To make the best of a bad bargain : متن جایگزین

 : History and Etymology for To make the best of a bad bargain

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To make the best of a bad bargain :

متن جایگزین

 : Examples of To make the best of a bad bargain in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To make the best of a bad bargain در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to make the best of a bad bargain به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *