معانی و تعاریف لغت To pull up stakes به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To pull up stakes” is an idiomatic expression that means to leave a place, especially one’s home, and move elsewhere. Here are some common collocations for “to pull up stakes”:

1. Pull up stakes and move: This is the most common collocation for “to pull up stakes.” It means to leave a place and relocate to a new one.

Example: After living in the city for ten years, John decided to pull up stakes and move to the countryside.

2. Pull up stakes and leave: This collocation is similar to the first one, but it emphasizes the act of leaving more than the act of moving.

Example: The company decided to pull up stakes and leave the country due to unfavorable business conditions.

3. Pull up stakes and go: This collocation is similar to the first one, but it’s more informal and implies a sense of urgency or spontaneity.

Example: We decided to pull up stakes and go on a road trip across the country.

4. Pull up stakes and start over: This collocation emphasizes the idea of starting fresh in a new place.

Example: After a messy divorce, Sarah decided to pull up stakes and start over in a new city.

5. Pull up stakes and head out: This collocation is similar to the third one, but it implies a sense of direction or destination.

Example: We decided to pull up stakes and head out west to explore the national parks.

/To pull up stakes : /Alternative text

معنی To pull up stakes :

متن جایگزین

 : Definition of To pull up stakes

Alternative text

تعریف To pull up stakes :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To pull up stakes

Alternative text

نقش ها و کاربردها To pull up stakes :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To pull up stakes :

Alternative text

متضاد Antonyms for To pull up stakes :

Alternative text

First Known Use of To pull up stakes : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To pull up stakes : متن جایگزین

 : History and Etymology for To pull up stakes

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To pull up stakes :

متن جایگزین

 : Examples of To pull up stakes in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To pull up stakes در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to pull up stakes به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *