معانی و تعاریف لغت To tell tales out of school به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To tell tales out of school” is an idiomatic expression that means to reveal private or confidential information, especially about someone else. Here are some common collocations for this phrase:

1. Don’t tell tales out of school: This is a common warning given to children who may be tempted to share secrets or gossip about others.

2. Tell tales out of school about someone: This means to reveal private or confidential information about someone else, often in a negative or damaging way.

3. Keep quiet about something: This is the opposite of telling tales out of school. It means to keep information private and not share it with others.

4. Confidentiality agreement: This is a legal agreement that prohibits someone from sharing private or confidential information.

5. Breach of confidentiality: This is the act of sharing private or confidential information without permission, which is often considered unethical or illegal.

6. Trustworthy: This is a quality that is important when it comes to keeping private information confidential. Someone who is trustworthy can be relied upon to keep secrets and not tell tales out of school.

Overall, it is important to be mindful of the information we share with others and to respect people’s privacy and confidentiality.

/To tell tales out of school : /Alternative text

معنی To tell tales out of school :

متن جایگزین

 : Definition of To tell tales out of school

Alternative text

تعریف To tell tales out of school :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To tell tales out of school

Alternative text

نقش ها و کاربردها To tell tales out of school :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To tell tales out of school :

Alternative text

متضاد Antonyms for To tell tales out of school :

Alternative text

First Known Use of To tell tales out of school : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To tell tales out of school : متن جایگزین

 : History and Etymology for To tell tales out of school

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To tell tales out of school :

متن جایگزین

 : Examples of To tell tales out of school in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To tell tales out of school در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to tell tales out of school به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *