معانی و تعاریف لغت To tighten one’s belt به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To tighten one’s belt” is an idiomatic expression that means to live within one’s means or to reduce one’s expenses. Here are some common collocations for this phrase:

1. Financial: “to tighten one’s financial belt,” “to tighten one’s budget,” “to tighten one’s purse strings,” “to tighten one’s spending,” “to tighten one’s wallet.”

2. Economic: “to tighten one’s economic belt,” “to tighten one’s fiscal belt,” “to tighten one’s monetary belt.”

3. Lifestyle: “to tighten one’s lifestyle,” “to tighten one’s living standards,” “to tighten one’s habits,” “to tighten one’s routine.”

4. Business: “to tighten one’s business expenses,” “to tighten one’s business operations,” “to tighten one’s business budget.”

5. Government: “to tighten one’s government spending,” “to tighten one’s government budget,” “to tighten one’s government belt.”

Overall, “to tighten one’s belt” is a versatile phrase that can be used in a variety of contexts to convey the idea of reducing expenses or living within one’s means.

/To tighten one’s belt : /Alternative text

معنی To tighten one’s belt :

متن جایگزین

 : Definition of To tighten one’s belt

Alternative text

تعریف To tighten one’s belt :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To tighten one’s belt

Alternative text

نقش ها و کاربردها To tighten one’s belt :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To tighten one’s belt :

Alternative text

متضاد Antonyms for To tighten one’s belt :

Alternative text

First Known Use of To tighten one’s belt : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To tighten one’s belt : متن جایگزین

 : History and Etymology for To tighten one’s belt

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To tighten one’s belt :

متن جایگزین

 : Examples of To tighten one’s belt in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To tighten one’s belt در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to tighten one’s belt به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *