معانی و تعاریف لغت To toe the mark به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To toe the mark” is an idiomatic expression that means to comply with rules or expectations, to behave in a disciplined manner, or to meet certain standards. Here are some common collocations for “to toe the mark”:

1. To toe the party line: This means to conform to the official policies or positions of a political party or organization.

Example: The senator was criticized for not toeing the party line on the controversial bill.

2. To toe the company line: This means to follow the policies or guidelines of a company or organization.

Example: The employees were expected to toe the company line and not speak to the media about the incident.

3. To toe the legal line: This means to comply with the law or legal requirements.

Example: The company had to toe the legal line and pay the fines for violating environmental regulations.

4. To toe the diplomatic line: This means to behave in a manner that is appropriate for a diplomat, following the rules of diplomacy.

Example: The ambassador was praised for toeing the diplomatic line during the tense negotiations.

5. To toe the mark in sports: This means to start a race or competition from a designated line or position.

Example: The sprinters were ready to toe the mark and begin the race.

/To toe the mark : /Alternative text

معنی To toe the mark :

متن جایگزین

 : Definition of To toe the mark

Alternative text

تعریف To toe the mark :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To toe the mark

Alternative text

نقش ها و کاربردها To toe the mark :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To toe the mark :

Alternative text

متضاد Antonyms for To toe the mark :

Alternative text

First Known Use of To toe the mark : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To toe the mark : متن جایگزین

 : History and Etymology for To toe the mark

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To toe the mark :

متن جایگزین

 : Examples of To toe the mark in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To toe the mark در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to toe the mark به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *