معانی و تعاریف لغت To twist around one’s finger به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“To twist around one’s finger” is an idiomatic expression that means to have complete control or influence over someone. Here are some common collocations for this expression:

1. To have someone wrapped around one’s finger
2. To manipulate someone easily
3. To control someone effortlessly
4. To have someone eating out of one’s hand
5. To have someone at one’s beck and call
6. To have someone under one’s thumb
7. To have someone in the palm of one’s hand
8. To have someone dancing to one’s tune
9. To have someone in one’s power
10. To have someone in one’s grasp

These collocations are often used in informal conversations, and they convey the idea of having complete control over someone’s actions or decisions. It’s important to note that using these expressions in a professional or formal setting may not be appropriate.

/To twist around one’s finger : /Alternative text

معنی To twist around one’s finger :

متن جایگزین

 : Definition of To twist around one’s finger

Alternative text

تعریف To twist around one’s finger :

متن جایگزین

 : uses and roles of the To twist around one’s finger

Alternative text

نقش ها و کاربردها To twist around one’s finger :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for To twist around one’s finger :

Alternative text

متضاد Antonyms for To twist around one’s finger :

Alternative text

First Known Use of To twist around one’s finger : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از To twist around one’s finger : متن جایگزین

 : History and Etymology for To twist around one’s finger

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی To twist around one’s finger :

متن جایگزین

 : Examples of To twist around one’s finger in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از To twist around one’s finger در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه to twist around one’s finger به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *