معانی و تعاریف لغت Tongue in one’s cheek به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Tongue in one’s cheek” is an idiomatic expression that means to speak in a way that is not serious, often with a hint of sarcasm or irony. Here are some common collocations for this phrase:

1. “Say something with tongue in cheek”: This means to say something in a way that is not meant to be taken seriously. For example, “He said he was the best singer in the world, but I think he was speaking with tongue in cheek.”

2. “Speak with a tongue in cheek”: This means to speak in a way that is not serious or sincere. For example, “She spoke with a tongue in cheek when she said she was going to run for president.”

3. “Tongue-in-cheek humor”: This refers to humor that is not meant to be taken seriously, often with a hint of sarcasm or irony. For example, “The comedian’s jokes were full of tongue-in-cheek humor.”

4. “Tongue-in-cheek comment”: This refers to a comment that is not meant to be taken seriously, often with a hint of sarcasm or irony. For example, “When he said he was going to quit his job and become a professional video gamer, I knew it was a tongue-in-cheek comment.”

5. “Tongue-in-cheek tone”: This refers to a tone of voice that is not serious or sincere, often with a hint of sarcasm or irony. For example, “She spoke with a tongue-in-cheek tone when she said she was going to start a fashion line.”

/Tongue in one’s cheek : /Alternative text

معنی Tongue in one’s cheek :

متن جایگزین

 : Definition of Tongue in one’s cheek

Alternative text

تعریف Tongue in one’s cheek :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Tongue in one’s cheek

Alternative text

نقش ها و کاربردها Tongue in one’s cheek :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Tongue in one’s cheek :

Alternative text

متضاد Antonyms for Tongue in one’s cheek :

Alternative text

First Known Use of Tongue in one’s cheek : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Tongue in one’s cheek : متن جایگزین

 : History and Etymology for Tongue in one’s cheek

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Tongue in one’s cheek :

متن جایگزین

 : Examples of Tongue in one’s cheek in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Tongue in one’s cheek در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه tongue in one’s cheek به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *