متن دیالوگ های Top Notch tv level 1 Unit 2 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

 Sitcom: Thereʼs a great movie playing at the Glenwood.

Scene 1

VIDEO SCRIPT

In the café, Bob, Cheryl, Marie, and Paul make plans for the weekend.

Bob: Do you guys want to go out this weekend? There’s a great movie playing at the Glenwood. Paul: A rock concert sounds better to me.

Cheryl: I’d love to see a play. Marie: How about an opera?

Bob: OK. There’s a rock concert Saturday night at 8:00 p.m. Blue City is playing. Paul: Blue City. I love them! Sounds good.

Cheryl: Not my style. Marie: I don’t like rock.

Bob: OK. There’s a play tonight at midnight at the Second Avenue Theater. It’s called Conversations with Food.

Cheryl: Sounds great!

Marie: At midnight? That’s way past my bedtime. Paul: No, thanks.

Bob: OK. Carmen is playing at the City Opera. 8:00 p.m. Marie: Great! How much are the tickets? You’re kidding! Paul: Whoa!

Cheryl: No way.

Bob: Great! It’s a movie then! A Time To Run is playing at the Glenwood at 7:00 p.m. Waitress: A Time To Run? Oh, don’t go to that. It’s just awful.

Bob: OK. How about You Only Live Once? It’s playing at the Kendall, also at 7:00 p.m. Waitress: It’s terrible.

Bob: An Actor’s Life? Waitress: Please.

Bob: Anna Goes Home? Waitress: No.

Bob:  The Left Side of the Street? Waitress: I think there are no more tickets. Bob: So what’s a good movie to see?

Waitress: There’s a French film playing at the Bijou at 8:00 p.m. Bob: I’m not a French film fan.

Waitress: It’s a film about an opera singer . . . Marie: Perfect!

Waitress: And a rock star . . . Paul: Great!

Waitress: Who meet at a play. Cheryl: Wonderful! Thank you. Bob: Yeah. Thanks a lot.

Waitress: You’re very welcome. Cheryl: It’ll be fun, Bob.

Scene 2

VIDEO SCRIPT

A tourist enters the café and asks Paul for directions.

Bob: But I’m not a French film fan.

Tourist: Excuse me. I’m looking for the Rose Cinema.

Paul: The Rose Cinema. Let’s see. That’s on the corner of Market Street and Park Street. Or is it Third and Grand? No, I think it’s on Market between First and Second Avenue. OK. So.

Go around the corner. Walk three blocks, no, five blocks to Harper Street. Turn left. Sorry. Right. Go another two blocks. No. Yes. Two blocks. To Fourth Avenue. Take a right.

Yes. Walk about five blocks to Market Street. Go right again. Go straight two more blocks. The cinema is on your right. No. Sorry. Your left.

Marie: Paul.

Paul: What? (Marie whispers in Paul’s ear.) You’re looking for the Rose Cinema.

Tourist: Yes.

Paul: Go across the street. Tourist: And?

Paul: It’s across the street. Tourist: Thank you.

Bob: And you’re a tour guide?

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 1 Unit 2 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *