متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 1 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

Mr. Evans introduces Marie to Ms. Novak, a new client.

Mr. Evans: Marie, this is Ms. Novak. She’s from

Chicago. Marie is our receptionist.

Marie: It’s nice to meet you.

Ms. Novak: It’s nice to meet you, too.

Mr. Evans: I’ll get your tickets.

Ms. Novak: You look very familiar to me, Marie.

Have we met before?

Marie: I don’t think so. No.

Ms. Novak: Well, I never forget a face. I’m sure I

know you from somewhere. I don’t look

familiar to you?

Marie: I’m sorry. No.

Ms. Novak: I know. We met in Chicago. You were

a waitress in a restaurant near the Art Institute.

Marie: I’ve never been to Chicago.

Ms. Novak: Have you ever driven a taxi in

Egypt?

Marie: No.

Ms. Novak: Oh, you were the pilot on a small

airplane in China. You flew me over the Great

Wall.

Marie: No.

Ms. Novak: Have you ever gone snorkeling in

Australia?

Marie: No.

Ms. Novak: Driven a bus in Peru?

Marie: No. Ms. Novak, I‘m quite sure we’ve

never met before. ] came here only a year ago

from Paris.

Ms. Novak: Paris? My sister, Katerina, lived there

for a year.

Marie: Katerina? Katerina Novak?! She lived

with me!

Ms. Novak: Of course! You were in all the

pictures she sent home.

Marie: What a coincidence!

Ms. Novak: You see, I never forget a face.

VIDEO SCRIPT

Mr. Evans tries to come up teith something Ms. Novak

hasi’t seen or done in the city.

Mr. Evans: | have your tickets.

Ms. Novak: Thank you. Did you know that Marie

knows my sister, Katerina?

Mr. Evans: Really? It’s a small world, isn’t it? So

are you going sightseeing before you leave?

Ms. Novak: No. I’m going back to the hotel to

read.

Mr. Evans: What?! You’re visiting our great city

and you’re not even going to see it?

Ms. Novak: I’ve come here once a month for

eight years. I’ve seen it all before.

Mr, Evans: I’m sure I can think of something you

haven’t seen.

Ms. Novak: I think you’re wrong.

Mr. Evans: Have you visited the Riley Museum

of Art?

Ms. Novak: Twenty times.

Mr. Evans: Have you ever been to the top of the

Olson Building?

Ms. Novak: Just last month.

Mr. Evans: Have you eaten at Andre’s Café?

Ms. Novak: Twice.

Mr. Evans: Ever been to Cold Beach?

Ms. Novak: Yes.

Mr. Evans: Seen the City Opera?

Ms. Novak: Yes.

Mr. Evans: Toured the Japanese Gardens?

Ms, Novak: Yes.

Mr. Evans: You can‘t have done everything in

this city.

Ms. Novak: I’m afraid it’s true.

Mr. Evans: Have you ever visited the Museum

of Cheese?

Ms. Novak: There’s no Museum of Cheese.

Mr. Evans: Aha! It is really amazing. Everyone

goes there. | can’t believe you haven’t been

there yet! Marie, could you call the Museum of

Cheese and reserve a ticket for Ms. Novak and

me?

Ms. Novak: You’re not serious.

Mr. Evans: | am. It’s at the corner of Seventh and

Oak. I’ll see you there at 4:00.

Ms. Novak: OK. I’ll see you there. Thank you.

Gaod-bye, Marie.

Marie: Say hello to Katerina for me.

(Ms, Novak leaves.)

Marie: Mr. Evans, is there really a Museum of

Cheese at Seventh and Oak?

Mr. Evans: It’s a wonderful little cheese shop.

They have every kind of cheese. Some of it’s

very old, so, yes, I’d say it’s a museum of

cheese. Ms. Novak will love it.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 1 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *