متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 2 Interview به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

Interviewer: Do you have a favorite genre of

movie?

Emma: I love drama. I love comedy, but my

favorite is drama.

Interviewer: Do you think there’s too much

violence in movies?

Stephan: I think sometimes some films portray

violence a little too graphically, but I feel that if

it helps the plot along, and there’s sort of a

point to the violence, then it’s OK, but

unnecessary violence really turns me off.

Interviewer: So do you choose to go see movies if

you know they’re going to be violent?

Stephan: | usually tend to see films that get good

reviews or are by filmmakers whom | admire. I

don’t think violence would really, you know,

sway me one way or the other.

Interviewer: Do you ever go to see violent

movies yourself?

Joe: Yes, I’ve seen violent movies—thrillers and

movies of that nature.

Interviewer: Can violent movies be dangerous?

Joe: 1 think people are dangerous. | don’t know

that movies are dangerous.

Interviewer: Should children be allowed to see

violent movies?

Emma: No. I don’t think children need to be

watching violent movies.

Interviewer: What’s your feeling about violence?

Is it harmful, particularly to children?

San: It is. I think violence is harmful, especially in

movies. Movies . .. children of certain ages

should not see violent movies because they’re a

little more influential and don’t have the

judgment skills that adults do.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 2 Interview به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *