متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 4 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

In the café, Paul describes a car accident he just had to

Bob, Cheryl, and Marie.

Paul: Hello.

Marie: Paul, what happened to you?

Paul: [had an accident with the van.

Cheryl: Oh, no! Are you OK?

Paul: I’m fine. | was wearing my seat belt. No

one was hurt, but I think we’re going to need a

new van.

Bob: What happened?

Paul: I was driving on Sixth Street and there

were a lot of fish on the road.

Marie: A lot of what?

Paul: Fish.

Marie: Why were there fish in the road?

Paul: I don’t know. Anyway, I tried to turn but I

had a problem with the steering wheel.

Bob: The steering wheel broke?

Paul: No, it came off. So I drove over the fish. The

fish made the road slippery, so when I tried to

stop, I hit a parked car.

Bob: Oh, no!

Paul: I’m not finished. The car behind me was

tailgating, so he hit me. A car on the opposite

side of the road hit a stop sign. The stop sign

fell and smashed my hood.

Cheryl: Oh, no!

Paul: Then, worst of all, when | got out to look at —

the damage, a piano fell on the van.

Marie: What? Where did it come from?

Paul: I don’t know. But the van does not look

good. The bumpers are damaged. So is the

hood. The doors won’t open. The windows

won’t close. The engine’s not working. The |

headlights are smashed. The horn won’t honk.

And it smells like fish.

Bob: Are there any parts that are OK?

Paul: The steering wheel still looks good.

Bob: Great. All we need is a van to go with it.

VIDEO SCRIPT

Cheryl calls a car rental agency to rent a van for Paul.

Cheryl: We’re going to need a van this afternoon.

You’re taking the tourists from Chile to the

museum. Ill call the rental company.

Bob: Are you hungry? Want some of my fish

sandwich? Oh, sorry. Guess not.

Cheryl: Hi. Is this AutoRent? I need a rental car.

Paul: A van.

Cheryl: Do you rent vans? That’s great. We’ll

need to pick it up right away. We’ll probably

need it for two weeks. Could we return it on

the fifteenth of the month? Great.

Paul: Four-wheel drive. We could take the group

from France to the mountains.

Cheryl: Do you have any four-wheel drive vans?

(to Paul) They don’t have four-wheel drive

vans.

Paul: How about a luxury van with DVD player

and stereo?

Cheryl: Do you have any luxury vans with DVD

and stereo? (to Paul) Stereo, yes. DVD, no.

Paul: How about a convertible van? Ask them!

Cheryl: Do you have any convertible vans? (fo

Paul) No. What color do you want?

Paul: Blue. No, red. No, green.

Cheryl: White will be fine. Insurance? Yes, we’d

like insurance. Lots and lots of insurance, please.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 4 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *