متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 5 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

In Cheryl’s apartment, Cheryl, Marie, and Bob discuss

personal appearance.

Marie: Cheryl, your hair looks gorgeous.

Cheryl: Thank you! I have a new shampoo—

Bright ‘n Clean.

Marie: I’d like to try it. Did you find it at the

drugstore?

Cheryl: No, I bought it at my salon on Friday. 1’ll

pick some up for you next time I’m there.

Marie: Great, thanks!

Cheryl: Would you like some too, Bob?

Bob: I have shampoo, thanks.

Cheryl: But mine will make your hair softer and

cleaner-smelling.

Bob: Uh, thanks, but no thanks.

Marie: Come on, Bob, don’t you care about how

you look?

Bob: Of course I do. I shampoo, shower, and

shave every day.

Marie: That’s all?

Bob: Is there more to do?

Marie: Don’t you use any skin care products—

body lotion or skin cream?

Bob: No. Should I?

Marie: If you want your skin to stay young and

healthy. Do you use any conditioner?

Bob: That’s for women.

Cheryl: Lots of men use it, too.

Bob: Really?

Marie: Sure. Women like men who take care of

their appearance.

Bob: Really? OK. Well, what else should I do?

You don’t want me to wear makeup, do you?

Lipstick, mascara, eye shadow …

Cheryl: No. But how about a manicure? I’m

serious. Look at your nails. They’re a mess.

Bob: Men get manicures?

Marie: Many do, yes.

Cheryl: We can give you one right here. |

Bob: Really?

Cheryl: Piece of cake. |

Bob: Well… OK. |

Cheryl: Great. Then we can talk about your

haircut, facial, and face-lift.

Bob: What?

VIDEO SCRIPT

Cheryl and Marie give Bob a facial, a haircut, and a

manicure.

Bob: What is this stuff on my face?

Cheryl: It makes your skin soft and smooth.

Bob: It tastes terrible.

Cheryl: Oh! Sorry.

Bob: I can’t believe you cut my hair. And what

did you put in it?

Cheryl: Some hair spray.

Bob: Hair spray!

Cheryl: Not much. You’ll like it. There.

Bob: Wow, My nails look great! Could I get a

pedicure, too?

Marie: Uh, no.

Bob: My hair looks great, too!

Cheryl: See what a little personal care can do?

Bob: Wow. Thank you so much.

Marie: You know, it’s customary to tip the person

who gives you a haircut.

Bob: How do I look?

Marie: Good.

Cheryl: You look really, really good! You look

amazing!

Bob: Then let’s get pizza—my treat.

Marie: Great!

Bob: You can never tell anyone about this.

Especially the facial.

Cheryl: Deal.

Bob: Now when can I get an appointment for

another manicure?

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 5 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *