متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 7 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

Cheryl tries to pick a color to repaint her apartment.

Cheryl: What do you think about this color?

Paul: What is that color?

Cheryl: It’s tomato red. How does this color

make you feel?

Paul: Happy.

Marie: Sad.

Bob: Tired. I don’t feel like looking at any more

colors.

Cheryl: Quit complaining. How about this one?

Paul: Happy.

Marie: Sad.

Bob: Awful. I can’t stand looking at it. Do you

plan to do this all night?

Cheryl: This one? Be sure to look carefully.

Marie: Sad.

Paul: Happy.

Bob: Very, very nervous.

Cheryl: Nervous about what?

Bob: I’m nervous you’re going to paint the whole

wall that color.

Cheryl: It’s my apartment, Bob.

Bob: Yeah, but we come here a lot. Can we

discuss leaving the walls just like this?

Cheryl: I’m tired of looking at yellow walls.

Bob: Fine. Can you at least choose a color we’ll

all be excited about?

Cheryl: There is no color you all like. Paul’s

feeling happy about everything, Marie’s

feeling sad about everything, and you just

seem to hate color, don’t you Bob?

Bob: I love color. Just not those colors.

Cheryl: OK. Then why don’t you find a color that

everybody likes?

Bob: What do you think of this color?

Paul: I like it.

Marie: | like it too, actually.

Bob: I love it.

Cheryl: I’m not painting the walls the same color

as my sofa. The whole room would be green.

Bob: You could change the color of the sofa.

Cheryl: To what?

Bob: The color of the walls would be a nice color.

VIDEO SCRIPT

Marie is feeling blue, and Paul tries to cheer her up.

Cheryl: Marie, you’ve been so quiet. Are you

OK?

Marie: I’m just a little down in the dumps.

Cheryl: Oh, I’m sorry. We’ve been arguing about

colors and you’re feeling blue. Hmm. Blue…

Paul: What’s wrong, Marie?

Marie: Don’t know. | can’t put my finger on it.

I’ve just been feeling . . . out of sorts.

Paul: Don’t worry. I can help. Dr. Cheer is here.

Marie: Doctor who?

Paul: At school, people called me Dr. Cheer

because I’m always happy and I enjoy

cheering people up.

Bob: You know, that’s true. You’re always

cheering me up.

Marie: How do you do that?

Paul: I practice laughing every day.

Marie: Laughing at what?

Paul: Nothing. I just choose to laugh.

Marie: You just decide to laugh? I can’t do that.

It’s not in my nature.

Paul: How do you know? Just try it. Let me hear

you laugh.

Marie: Ha-ha.

Paul: Louder.

Marie: HA-HA.

Paul: Come on, keep laughing. You’re right. It’s

not your personality.

Marie: What now, Dr. Cheer?

Paul: Chocolate?

Marie: Yes!

Paul: Works every time.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 7 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *