متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 8 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

Ms. Novak brings tree pieces of art to show the staff

of Top Notch Travel.

Mr. Evans: Hello, everyone. You remember Ms.

Novak.

Ms. Novak: Hello.

Mr. Evans: Ms. Novak has just opened an art

gallery here. I’ve asked her to find some pieces

to decorate our office. She’s brought some

things for us to look at today.

Ms. Novak: I have a painting, a sculpture, and a

photograph that I think you’ll like. Here’s the

painting. This was painted by a Russian artist

that I really like. Is called Sua on the Water.

The artist was inspired by looking at the sea.

What do you think?

Paul: I think I can do that.

Cheryl: It’s .. . fantastic.

Marie: How … interesting!

Bob: It’s very . . . blue.

Ms. Novak: Yes.

Mr. Evans: It’s gorgeous!

Ms. Novak: Oh, good. Here’s the sculpture. It

was made by a British sculptor. It’s called City

of Gold.

Paul: Is it really gold?

Ms. Novak: No. It’s made of wood. It was

painted gold. What do you think?

Cheryl: It’s… cool.

Bob: Mr. Evans, I think it would look good in

your office.

Marie: I think I prefer the painting.

Mr. Evans: I’m fascinated by it!

Ms. Novak: Good. And here’s the photograph.

Its called Winter. It was photographed in

Paris.

Paul: There’s nothing there.

Ms. Novak: It’s a photograph of snow in a park.

Mr. Evans: Maybe I should buy them all. What

do you think?

All: Great!

Ms. Novak: Excellent.

VIDEO SCRIPT

Ms. Novak discusses Paul’s photography with Paul.

Paul: Hey, look. I’m an artist. Here’s my latest

work. It’s called Office Walls. | was inspired

by looking at the walls of the office.

Ms. Novak: Are you a photographer?

Paul: Yes, well, no, I… take a lot of pictures.

Ms. Novak: Hmmm. I’m not so crazy about that

one, but I do like what you’ve done here. I’m

very moved by it, actually. It’s a fascinating

mixture of Eastern and Western traditions. You

have talent.

Paul: I do?

Ms. Novak: I think I could sell this.

Paul: Really?

Ms. Novak: It’s very good.

Paul: I’m crazy about photography.

Ms. Novak: Do you have any more of your work

here?

Paul: Uh, no.

Ms. Novak: Here’s my card. Why don’t you bring

me some pieces on Friday?

Paul: OK.

Ms. Novak: Bye-bye.

Paul: Bye-bye.

Cheryl: So… where are we going to put fs thing?

Paul: Hang it by my desk.

Marie: Really?

Paul: Yeah. As an artist, I’m really starting to like

  1. As a matter of fact, J think it’s… one of the

most interesting works I’ve ever seen.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 8 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *