متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 9 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

VIDEO SCRIPT

Int the office, Bob troubleshoots computer problems for

Marie, Paul, and Cheryl.

Marie: Bob, can you help me with something?

Bob: Sure.

Marie: I’m trying to print a file, but the printer

won’t work.

Bob: Push the green button on the printer.

Marie: Why?

Bob: To turn it on. It won’t print unless it’s on.

Marie: Oh, right. Silly me. Thank you.

Paul: Hey, Bob. My laptop crashed, and I can’t

get it to do anything. I type on the keyboard

and nothing happens.

Bob: Stick this here.

Paul: Why?

Bob: To restart the computer.

Paul: You sure? OK. Thanks.

Cheryl: Bob, I could use a hand with something.

Bob: What is it?

Cheryl: Somebody sent me an e-mail, but I think

it has a virus in it.

Bob: Don’t open the attachment. Click on the No-

Virus icon on the toolbar.

Cheryl: Why?

Bob: To clean the computer and stop the virus.

Cheryl: Thanks!

Marie: Bob, can I ask you another question?

Bob: I’m sorry, but I can’t get any work done with

all these questions! Please. | have some very

important stuff I need to finish right now.

Marie: Very important stuff?

Bob: How can I help you?

VIDEO SCRIPT

Bob asks Mr. Evans for some new technology in order

to build a website.

Bob: Hey, Mr. Evans?

Mr. Evans: Yes?

Bob: You asked me to build a website for the

company.

Mr. Evans: Oh, yes. How’s it coming along?

Bob: Well, sir, 1 think I need some new

technology.

Mr. Evans: What do you need?

Bob: A new scanner.

Mr. Evans: What’s that?

Bob: It’s a scanner, sir, but it’s not nearly as

good as this one. This one will give us much

better photos.

Mr. Evans: OK.

Bob: And a digital camera would be good.

Mr. Evans: What’s that?

Bob: It’s not a digital camera, sir. It won’t take

pictures as easily as this one.

Mr. Evans: OK.

Bob: And also a new laptop. It’s not as fast as

this one.

Mr. Evans: I see. Anything else?

Bob: Anew DVD drive. And | could also use a

new joystick.

Mr. Evans: A joystick? Isn’t that for computer

games?

Bob: Well, I don’t really need the joystick.

Mr. Evans: What’s all this going to cost me? What?!

Bob: Well, actually, we can do without the DVD

drive… and the laptop … and the camera …

and the scanner.

Mr. Evans: Great!

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 2 Unit 9 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *