متن دیالوگ های Top Notch tv level 3 Unit 1 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

Sitcom: Iʼm a little early, arenʼt I?

Scene 1

VIDEO SCRIPT

Marie is working very hard to finish something, but she is constantly interrupted by Mrs. Beatty.

Cheryl: Marie, can I have that information for Mr. Rashid’s group? He’ll be here in a few minutes.

Marie: I’m working as fast as I can. (to Mrs. Beatty) Mr. Evans will be with you very soon.

Mrs. Beatty: That’s fine. I’m a little early, aren’t I? Marie: Just a few minutes.

Mrs. Beatty: Is your last name pronounced “Le-PAIGE”? Marie: It’s “Le-PAHGE,” actually.

Mrs. Beatty: Oh, that’s beautiful. Marie: Thank you.

Mrs. Beatty: Now, is it Ms. LePage or Mrs. LePage? Marie: Um, it’s Ms., but you can call me by my first name.

Mrs. Beatty: Do you mind if I call you Ms. LePage? I love the way it sounds. Marie: That’s fine.

Mrs. Beatty: I’m keeping you from your work, aren’t I?

Marie: I’m sorry. I’d love to talk, but I really have to get this done right away. Mrs. Beatty: I understand. You’re not from here, are you?

Marie: Excuse me?

Mrs. Beatty: Your accent. You come from France, don’t you? Marie: Yes. Paris, actually.

Mrs. Beatty: That’s nice. It sure is a beautiful day, isn’t it? Marie: Mmm-hmm.

Cheryl: Can I have that information? Marie: I’m not quite done.

Cheryl: What’s taking so long? (to Mrs. Beatty) Mrs. Beatty, I can take you to Mr.

Evans’s office. He’ll be here shortly.

Mrs. Beatty: Why, thank you. Beautiful day, isn’t it? Cheryl: Yes, it is.

 

Scene 2

VIDEO SCRIPT

Mr. Rashid teaches Paul how to greet people from India.

Mr. Evans: Paul, we have our first group from India coming next week. Since Mr. Rashid has traveled to India many times, I’ve asked him to talk to you about etiquette in India. Mr. Rashid?

Mr. Rashid: Paul, why don’t you greet me as if I were an Indian tourist? Ask me to come with you and show me to the tour bus.

Paul: OK. Hi, there! I’m Paul.

Mr. Rashid: If I were an Indian woman, you would have just insulted me. Women and men generally do not touch.

Paul: OK. Uh, hi, there.

Mr. Rashid: You just told me to go away. Paul: Oh, I’m sorry.

Mr. Rashid: Oh, too close. You should stand this far away from someone. Instead of shaking hands, do this and say “Namaste.”

Paul: Namaste.

Mr. Rashid: Excellent. Now tell me to come with you to the tour bus. Paul: OK. Come with me.

Mr. Rashid: This is a rude gesture in India. Do it like this. Paul: Come with me.

Mr. Rashid: Good.

Paul: . . . to the bus over there. I know. I’ve just insulted you.

Mr. Rashid: Pointing with your fingers is considered impolite. Use your chin instead.

Paul: . . . to the bus over there. I’m never going to get this. Mr. Rashid: You’re doing wonderfully.

Paul: Oh, thank you, Mr. Rashid. Mr. Rashid: Oh, too close.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 3 Unit 1 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *