متن دیالوگ های Top Notch tv level 3 Unit 5 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

Sitcom: I want a large wedding.

Scene 1

VIDEO SCRIPT

In the café, Marie helps Cheryl and Bob plan their wedding.

Bob: I don’t know. I didn’t know that planning a wedding would be so hard. Cheryl: Marie, could you give us your opinion on a few things?

Marie: I’d love to!

Cheryl: First, how many people should we invite? Bob wants a small wedding. Bob: Twenty guests would be nice.

Cheryl: I want a large wedding. About 300 people. Bob: Three hundred?! Yesterday you said 200!

Cheryl: I have a lot of relatives who want to come.

Bob: Then there’s the location. I always thought I would get married in a park or at the beach.

Marie: That’s so romantic!

Cheryl: I would like to get married indoors, where I won’t get wet if it’s raining. Marie: That makes sense.

Cheryl: I prefer traditional music in the ceremony. Bob: Contemporary music.

Cheryl: I’d like a long ceremony, and a short reception.

Bob: I want a short ceremony, and a huge celebration afterwards. Cheryl: I want a white cake.

Bob: And I want . . .

Marie: A chocolate cake, I know.

Bob: How are we ever going to agree on this?

Marie: Don’t hurt yourself. Here’s an idea that might work. Plan a wedding that’s big enough to include all of Cheryl’s family . . . sorry, Bob . . . in the park on Oak Street that has that building where you can go if it rains. You can have traditional music in the ceremony and contemporary music at the party, and you could have two cakes at the reception—one white and one chocolate.

Bob: Sounds OK to me. Cheryl: Me, too.

Bob: Hey! We did it!

Cheryl: Yeah! I’m so happy. Marie: Excuse me.

Cheryl: Oh, Marie, thank you so much.

Bob: You’re amazing! We couldn’t have done it without you.

Scene 2

VIDEO SCRIPT

Paul, Marie, Cheryl, and Bob each tries to come up with a holiday. Paul: Hi. Lunchtime is over. Are you coming up to the office?

Bob: I’m too tired to go back to the office. Planning a wedding is hard work.

I need a holiday.

Paul: Let’s make today a holiday. We’ll tell Mr. Evans we can’t come back to work. Bob: That’s a great idea.

Marie: What are we celebrating?

Paul: You’re getting married. How about National Wedding Day? Bob: What happens on National Wedding Day?

Paul: I don’t know. Why am I the one who has to think of everything?

Marie: Why don’t we make it National Singles Day instead? All the married people give gifts to their single friends.

Bob: No. Buying gifts is hard work. I want to enjoy myself on our new holiday.

Cheryl: What about a Red Day? Everybody wears red clothes, and there’s dancing in the street that goes on all night.

Bob: How about National Buy-Your-Friend-Another-Cup-of-Coffee Day? Paul: Nice try.

Mr. Evans: How about National On-Time Day? Bob: What happens on National On-Time Day?

Mr. Evans: You remind one another to come back to work on time. Paul: Happy holiday.

Mr. Evans: Waitress!

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 3 Unit 5 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *