متن دیالوگ های Top Notch tv level 3 Unit 9 Sitcom به همراه ترجمه فارسی به منظور تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در این قسمت از این سریال آموزشی محبوب در این مقاله از سایت تقدیم نگاه شما کاربران گرامی خواهد شد.

Sitcom: Can we please avoid discussing politics?

Scene 1

VIDEO SCRIPT

In Cherylʼs apartment, Paul, Bob, and Marie are talking about politics, while Cheryl tries to avoid the topic.

Paul: Did you see the politicians expect to raise taxes again?

Bob: Really? What has the government decided to spend our money on now? Paul: They’re planning to build a stronger military.

Marie: It’s wrong to spend so much on the military. They should spend it on education instead.

Cheryl: Can we please avoid discussing politics? Marie: Why?

Cheryl: Every time we begin talking about politics, people get mad at each other.

Bob: They should spend more money on fighting corruption. If they were able to stop corrupt officials, maybe they wouldn’t need to raise our taxes.

Paul: That’s true, but I think we need to spend more money on the military.

Without a strong military, the world won’t be very safe.

Marie: That’s one way to look at it. But maybe the world would be safer—and better—if we tried to eliminate poverty.

Bob: What do you think, Cheryl?

Cheryl: I think that if I say what I really think, you’ll get all mad and call me crazy or ridiculous.

Marie: Cheryl. Don’t be so afraid. We’re only talking.

Cheryl: I think that the government should spend more money on cooking schools. Marie: What?

Cheryl: Most people don’t know how to cook well. I think the government should help teach them.

Marie: That’s ridiculous! Bob: Are you crazy?

Paul: Use our taxes to pay for cooking schools?

Cheryl: Of course not! But look at you. You’re all mad at me. This is why I never discuss politics with friends. But don’t let me stop you from getting mad at each other.

Scene 2

VIDEO SCRIPT

Marie, Paul, and Bob continue to express their political and social beliefs, while Cheryl stays above the fray.

Marie: Paul, I never knew you were so conservative. Paul: I’m not conservative.

Marie: Sure you are. You always seem to want things to be just like they used to be.

Paul: That’s not conservative. That’s just smart. (to Cheryl) Thanks. Marie: That’s the definition of conservative.

Paul: Really? Well, I didn’t know you were so radical. Marie: What makes you think I’m radical?

Paul: You always want to change everything.

Marie: No, I don’t. I just want our government to realize that it’s the twenty-first century and they need new ways of doing things. (to Cheryl) Thank you.

Paul: That sounds radical to me. Marie: Bob, tell him I’m not a radical.

Bob: She’s not a radical. She’s a liberal. Like me. Marie: I wouldn’t call you a liberal.

Bob: Oh, really?

Marie: I’d say you’re more of a moderate. You’re always in the middle. Bob: If I want to be a liberal, I’ll be a liberal. (to Cheryl) Thank you, honey.

Marie: You can be whatever you want, you just can’t be one thing and call it something else.

Paul: Listen to you. You’re like a little dictator.

Marie: I studied politics in school. I know something about the definitions of political beliefs.

Paul: Is that so? So what is Cheryl? A radical? Moderate? Conservative? Marie: Who knows? She’s not saying.

Paul: Cheryl, what are you? Would you mind telling us that much?

Cheryl: OK. You want to know what I believe? I believe . . . I believe . . . I believe these are the best chips I have ever tasted.

همکاری در بهبود این محتوا :

به پایان مقاله متن دیالوگ های Top Notch tv level 3 Unit 9 Sitcom به همراه ترجمه فارسی از سری آموزش های تسهیل یادگیری لغات، اصطلاحات کاربردی و نکات گرامری موجود در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. از شما فرهیخته گرامی درخواست داریم چنانچه استاد، معلم، مدرس، دانش آموخته، دانشجو و یا یکی از دانش پژوهان آزاد زبان انگلیسی هستید و در طی آموزش و یادگیری این دانش با نکات کاربردی مواجه گشته اید که با این قسمت از سریال محبوب Top Notch tv مرتبط است و در طی این مقاله به آن اشاره ای نشده است، خواهشمندیم نکته نظرات خودتان را از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با سایر کاربران این صفحه از سایت به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *