معانی و تعاریف لغت Umbrage به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The word “umbrage” is typically used in collocation with other words to convey its meaning more precisely. Here are some common collocations for “umbrage”:

1. Take umbrage: This collocation means to feel offended or insulted by something. For example, “She took umbrage at his comment about her work.”

2. Give umbrage: This collocation means to cause offense or insult to someone. For example, “His behavior gave umbrage to his colleagues.”

3. Umbrageous: This is an adjective that means easily offended or touchy. For example, “He is an umbrageous person who takes offense at the slightest criticism.”

4. Umbrageous foliage: This collocation refers to dense, shady foliage that provides cover or shelter. For example, “The umbrageous foliage of the forest provided a cool respite from the hot sun.”

5. Umbrageous silence: This collocation refers to a tense or uncomfortable silence that is filled with unspoken resentment or offense. For example, “After his insensitive remark, there was an umbrageous silence in the room.”

/Umbrage : /Alternative text

معنی Umbrage :

متن جایگزین

 : Definition of Umbrage

Alternative text

تعریف Umbrage :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Umbrage

Alternative text

نقش ها و کاربردها Umbrage :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Umbrage :

Alternative text

متضاد Antonyms for Umbrage :

Alternative text

First Known Use of Umbrage : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Umbrage : متن جایگزین

 : History and Etymology for Umbrage

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Umbrage :

متن جایگزین

 : Examples of Umbrage in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Umbrage در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه umbrage به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *