معانی و تعاریف لغت Unkempt به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Unkempt” is an adjective that describes something that is messy, disheveled, or untidy in appearance. Here are some common collocations for “unkempt”:

1. Unkempt hair: This refers to hair that is messy, tangled, or not well-groomed.
Example: “He had unkempt hair that looked like he hadn’t brushed it in days.”

2. Unkempt beard: This refers to a beard that is not well-maintained or trimmed.
Example: “He had an unkempt beard that made him look older than he was.”

3. Unkempt appearance: This refers to a person’s overall messy or disheveled look.
Example: “She arrived at the meeting with an unkempt appearance, wearing wrinkled clothes and untidy hair.”

4. Unkempt room: This refers to a room that is messy, cluttered, or not well-organized.
Example: “The living room was unkempt, with clothes and books scattered all over the floor.”

5. Unkempt garden: This refers to a garden that is overgrown, untidy, or not well-maintained.
Example: “The backyard was unkempt, with weeds growing everywhere and the grass uncut.”

Overall, “unkempt” is often used to describe things that are not well-groomed or maintained, and the collocations above reflect this meaning.

/Unkempt : /Alternative text

معنی Unkempt :

متن جایگزین

 : Definition of Unkempt

Alternative text

تعریف Unkempt :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Unkempt

Alternative text

نقش ها و کاربردها Unkempt :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Unkempt :

Alternative text

متضاد Antonyms for Unkempt :

Alternative text

First Known Use of Unkempt : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Unkempt : متن جایگزین

 : History and Etymology for Unkempt

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Unkempt :

متن جایگزین

 : Examples of Unkempt in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Unkempt در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه unkempt به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *