معانی و تعاریف لغت Unwieldy به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Unwieldy is an adjective that describes something that is difficult to handle, manage, or use because of its size, shape, weight, or complexity. Here are some common collocations for unwieldy:

– Unwieldy object: This refers to an object that is large, heavy, or awkward to carry or move around. For example, “The piano was too unwieldy to move up the stairs.”
– Unwieldy system: This refers to a system that is complex, inefficient, or difficult to operate. For example, “The company’s unwieldy bureaucracy made it hard to get things done.”
– Unwieldy process: This refers to a process that is time-consuming, complicated, or hard to follow. For example, “The application process for the visa was so unwieldy that many people gave up.”
– Unwieldy language: This refers to language that is convoluted, verbose, or hard to understand. For example, “The lawyer’s unwieldy language made it hard for the jury to follow the argument.”
– Unwieldy garment: This refers to a garment that is too big, bulky, or heavy to wear comfortably. For example, “The winter coat was so unwieldy that it made it hard to move your arms.”

Overall, the word unwieldy is often used to describe things that are difficult to handle or manage, and it can be paired with a variety of nouns to convey this meaning.

/Unwieldy : /Alternative text

معنی Unwieldy :

متن جایگزین

 : Definition of Unwieldy

Alternative text

تعریف Unwieldy :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Unwieldy

Alternative text

نقش ها و کاربردها Unwieldy :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Unwieldy :

Alternative text

متضاد Antonyms for Unwieldy :

Alternative text

First Known Use of Unwieldy : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Unwieldy : متن جایگزین

 : History and Etymology for Unwieldy

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Unwieldy :

متن جایگزین

 : Examples of Unwieldy in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Unwieldy در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه unwieldy به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *