معانی و تعاریف لغت Vertigo به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Vertigo is a medical condition that causes a feeling of dizziness or spinning, often accompanied by nausea and loss of balance. Here are some common collocations for vertigo:

1. Suffer from vertigo: This collocation is used to describe someone who experiences vertigo symptoms.

Example: She suffers from vertigo and has to be careful when walking on uneven surfaces.

2. Vertigo attack: This collocation is used to describe a sudden onset of vertigo symptoms.

Example: He had a vertigo attack while driving and had to pull over to the side of the road.

3. Vertigo treatment: This collocation is used to describe the various medical treatments available for vertigo.

Example: The doctor prescribed medication as part of her vertigo treatment plan.

4. Vestibular vertigo: This collocation is used to describe vertigo caused by problems with the inner ear.

Example: Vestibular vertigo can be treated with exercises that help improve balance.

5. Positional vertigo: This collocation is used to describe vertigo triggered by changes in head position.

Example: The patient was diagnosed with positional vertigo and was advised to avoid sudden head movements.

6. Chronic vertigo: This collocation is used to describe vertigo that persists over a long period of time.

Example: Chronic vertigo can be a debilitating condition that affects a person’s quality of life.

Overall, these collocations can help provide a better understanding of the different aspects of vertigo and how it can be managed and treated.

/Vertigo : /Alternative text

معنی Vertigo :

متن جایگزین

 : Definition of Vertigo

Alternative text

تعریف Vertigo :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Vertigo

Alternative text

نقش ها و کاربردها Vertigo :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Vertigo :

Alternative text

متضاد Antonyms for Vertigo :

Alternative text

First Known Use of Vertigo : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Vertigo : متن جایگزین

 : History and Etymology for Vertigo

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Vertigo :

متن جایگزین

 : Examples of Vertigo in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Vertigo در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه vertigo به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *