معانی و تعاریف لغت Vestige به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Vestige is a noun that refers to a trace or remnant of something that is no longer present or in existence. Here are some common collocations for vestige:

1. Vestige of hope: This collocation refers to a small trace of optimism or expectation that something good will happen, even in difficult circumstances. For example, “Despite the devastating news, there was a vestige of hope in her heart.”

2. Vestige of the past: This collocation refers to a remaining trace of something that existed in the past. For example, “The old building was the last vestige of the town’s industrial past.”

3. Vestige of civilization: This collocation refers to a remaining trace of human culture or society. For example, “The ancient ruins were the only vestige of civilization in the remote area.”

4. Vestige of memory: This collocation refers to a remaining trace of a past experience or event. For example, “The smell of the ocean was a vestige of her childhood memories.”

5. Vestige of power: This collocation refers to a remaining trace of authority or influence. For example, “The king’s crown was the last vestige of his power and authority.”

Overall, the word vestige is often used to describe something that is fading away or disappearing, and these collocations help to convey that sense of loss or transience.

/Vestige : /Alternative text

معنی Vestige :

متن جایگزین

 : Definition of Vestige

Alternative text

تعریف Vestige :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Vestige

Alternative text

نقش ها و کاربردها Vestige :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Vestige :

Alternative text

متضاد Antonyms for Vestige :

Alternative text

First Known Use of Vestige : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Vestige : متن جایگزین

 : History and Etymology for Vestige

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Vestige :

متن جایگزین

 : Examples of Vestige in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Vestige در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه vestige به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *