معانی و تعاریف لغت Vituperation به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Vituperation is a strong and harsh criticism or verbal abuse. Here are some common collocations for vituperation:

1. Hurl vituperation: This collocation is often used to describe someone who is angrily and aggressively hurling vituperation at another person. For example, “He hurled vituperation at his opponent during the debate.”

2. Heap vituperation: This collocation is used to describe someone who is piling on criticism or abuse. For example, “The critics heaped vituperation on the author’s latest book.”

3. Direct vituperation: This collocation is used to describe someone who is directing their criticism or abuse at a specific person or group. For example, “The politician directed vituperation at his opponents during the rally.”

4. Pour vituperation: This collocation is used to describe someone who is pouring out their criticism or abuse in a continuous and unrelenting manner. For example, “The boss poured vituperation on his employees for their poor performance.”

5. Unleash vituperation: This collocation is used to describe someone who is releasing their pent-up anger or frustration in the form of vituperation. For example, “The customer unleashed vituperation on the customer service representative for the poor service.”

Overall, vituperation is a strong and negative form of criticism or abuse, and it is important to use it judiciously and appropriately in communication.

/Vituperation : /Alternative text

معنی Vituperation :

متن جایگزین

 : Definition of Vituperation

Alternative text

تعریف Vituperation :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Vituperation

Alternative text

نقش ها و کاربردها Vituperation :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Vituperation :

Alternative text

متضاد Antonyms for Vituperation :

Alternative text

First Known Use of Vituperation : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Vituperation : متن جایگزین

 : History and Etymology for Vituperation

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Vituperation :

متن جایگزین

 : Examples of Vituperation in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Vituperation در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه vituperation به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *