معانی و تعاریف لغت Whet به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The word “whet” is often used in combination with other words to form collocations. Here are some common collocations for “whet”:

1. Whet one’s appetite: This means to stimulate or increase one’s desire for something, usually food or drink. For example, “The aroma of the freshly baked bread whetted my appetite.”

2. Whet one’s curiosity: This means to increase one’s interest or desire to learn more about something. For example, “The intriguing plot of the novel whetted my curiosity.”

3. Whet one’s skills: This means to improve or sharpen one’s abilities or talents. For example, “The training program helped whet my skills as a public speaker.”

4. Whet one’s whistle: This means to have a drink, usually an alcoholic one. For example, “After a long day at work, I like to whet my whistle with a cold beer.”

5. Whet the blade: This means to sharpen a knife or other cutting tool. For example, “Before starting to cook, I always whet the blade of my chef’s knife.”

Overall, “whet” is a versatile word that can be used in a variety of contexts to convey the idea of sharpening, stimulating, or increasing something.

/Whet : /Alternative text

معنی Whet :

متن جایگزین

 : Definition of Whet

Alternative text

تعریف Whet :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Whet

Alternative text

نقش ها و کاربردها Whet :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Whet :

Alternative text

متضاد Antonyms for Whet :

Alternative text

First Known Use of Whet : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Whet : متن جایگزین

 : History and Etymology for Whet

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Whet :

متن جایگزین

 : Examples of Whet in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Whet در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه whet به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *