معانی و تعاریف لغت Whimsical به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Whimsical is an adjective that describes something or someone as playful, fanciful, or imaginative. Here are some common collocations for whimsical:

1. Whimsical art: This refers to art that is playful, imaginative, and often surreal. It can include paintings, sculptures, or installations that are designed to evoke a sense of wonder or whimsy.

2. Whimsical fashion: This refers to clothing or accessories that are playful, quirky, or unconventional. It can include items like brightly colored socks, hats with animal ears, or dresses with unusual prints.

3. Whimsical decor: This refers to home decor that is playful, imaginative, or quirky. It can include items like colorful throw pillows, whimsical wall art, or unusual lamps.

4. Whimsical music: This refers to music that is playful, lighthearted, or fanciful. It can include genres like indie pop, folk, or children’s music.

5. Whimsical writing: This refers to writing that is playful, imaginative, or humorous. It can include genres like fantasy, science fiction, or children’s literature.

Overall, the term “whimsical” is often used to describe things that are fanciful, playful, and imaginative, and can be applied to a wide range of creative endeavors.

/Whimsical : /Alternative text

معنی Whimsical :

متن جایگزین

 : Definition of Whimsical

Alternative text

تعریف Whimsical :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Whimsical

Alternative text

نقش ها و کاربردها Whimsical :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Whimsical :

Alternative text

متضاد Antonyms for Whimsical :

Alternative text

First Known Use of Whimsical : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Whimsical : متن جایگزین

 : History and Etymology for Whimsical

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Whimsical :

متن جایگزین

 : Examples of Whimsical in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Whimsical در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه whimsical به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *