wildcard ها در SQL :

Wildcard ها در SQL یک ابزار قدرتمند برای جستجو و فیلتر کردن داده ها در جداول و ستون های دیتابیس هستند. با استفاده از wildcard ها می توانیم الگوهای مشخصی را برای جستجوی داده ها در جداول ایجاد کنیم. این الگوها معمولا شامل کاراکترهای خاصی هستند که به جای آنها می توان هر کاراکتری قرار داد.

یکی از پرکاربردترین wildcard ها در SQL عبارت است از ‘%’ که همه کاراکترهای ممکن را نشان می دهد. برای مثال، اگر می خواهیم تمام سطرهایی را که با “س” شروع می شوند را در جدولی با نام “students” جستجو کنیم، می توانیم از عبارت “SELECT * FROM students WHERE name LIKE ‘س%'” استفاده کنیم. این عبارت تمام سطرهایی که نام آنها با حرف “س” شروع می شود را برگرداند.

wildcard دیگری که در SQL استفاده می شود عبارت است از ‘_’ که یک کاراکتر مشخص را نمایندگی می کند. برای مثال، اگر می خواهیم تمام سطرهایی را که با “م” شروع شده و سپس دو کاراکتر دلخواه دیگر دارند را جستجو کنیم، می توانیم از عبارت “SELECT * FROM students WHERE name LIKE ‘م__'” استفاده کنیم. این عبارت تمام سطرهایی که نام آنها با حرف “م” شروع می شود و دقیقا دو کاراکتر بعدی دلخواه دارند را برگرداند.

همچنین، wildcard ها می توانند در هر جای الگو قرار بگیرند. برای مثال، اگر می خواهیم تمام سطرهایی را که شامل کاراکتر “م” در هر جایی از نام آنها هستند را جستجو کنیم، می توانیم از عبارت “SELECT * FROM students WHERE name LIKE ‘%م%'” استفاده کنیم.

در موردی که نیاز به جستجوی داده هایی با wildcard ها در نظر گرفته نشده باشد، می توان از عبارت “SELECT * FROM students WHERE name LIKE ‘م'” استفاده کرد. این عبارت تمام سطرهایی که نام آنها دقیقا برابر با حرف “م” است را برگرداند.

در اینجا فقط برخی از wildcard های موجود در SQL را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین، برای استفاده از wildcard ها در SQL، باید از عبارت “LIKE” استفاده کرد که این عبارت برای جستجوی داده ها با الگوهای مختلف استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *