معانی و تعاریف لغت Wince به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Wince is a verb that means to make a sudden involuntary movement in response to pain or distress. Here are some common collocations for wince:

1. Wince in pain: This is the most common collocation for wince. It means to make a sudden movement due to physical pain.

Example: She winced in pain when she accidentally touched the hot stove.

2. Wince at the thought/idea of: This collocation is used to express a strong negative reaction to an idea or thought.

Example: He winced at the thought of having to work overtime on the weekend.

3. Wince at the sound of: This collocation is used to express a negative reaction to a sound.

Example: She winced at the sound of the screeching brakes.

4. Wince with embarrassment: This collocation is used to express a sudden movement due to feeling embarrassed.

Example: He winced with embarrassment when he realized he had mispronounced the client’s name.

5. Wince at the sight of: This collocation is used to express a negative reaction to something that is seen.

Example: She winced at the sight of the bloody injury.

/Wince : /Alternative text

معنی Wince :

متن جایگزین

 : Definition of Wince

Alternative text

تعریف Wince :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Wince

Alternative text

نقش ها و کاربردها Wince :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Wince :

Alternative text

متضاد Antonyms for Wince :

Alternative text

First Known Use of Wince : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Wince : متن جایگزین

 : History and Etymology for Wince

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Wince :

متن جایگزین

 : Examples of Wince in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Wince در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه wince به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *