معانی و تعاریف لغت Worth one’s weight in gold به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The phrase “worth one’s weight in gold” is typically used to describe something or someone that is extremely valuable or highly prized. Here are some common collocations for this phrase:

1. “Employee X is worth their weight in gold”: This means that the employee is highly valuable to the company and their contributions are greatly appreciated.

2. “This information is worth its weight in gold”: This means that the information is extremely valuable and could potentially be very profitable or helpful.

3. “A good education is worth its weight in gold”: This means that investing in education is highly valuable and can lead to many opportunities and benefits.

4. “A loyal friend is worth their weight in gold”: This means that a friend who is always there for you and supports you is highly valuable and should be cherished.

5. “A reliable car is worth its weight in gold”: This means that a car that is dependable and doesn’t break down often is highly valuable and can save you a lot of money and stress in the long run.

/Worth one’s weight in gold : /Alternative text

معنی Worth one’s weight in gold :

متن جایگزین

 : Definition of Worth one’s weight in gold

Alternative text

تعریف Worth one’s weight in gold :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Worth one’s weight in gold

Alternative text

نقش ها و کاربردها Worth one’s weight in gold :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Worth one’s weight in gold :

Alternative text

متضاد Antonyms for Worth one’s weight in gold :

Alternative text

First Known Use of Worth one’s weight in gold : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Worth one’s weight in gold : متن جایگزین

 : History and Etymology for Worth one’s weight in gold

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Worth one’s weight in gold :

متن جایگزین

 : Examples of Worth one’s weight in gold in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Worth one’s weight in gold در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه worth one’s weight in gold به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *